Wyniki postępowania ZUT-F-23/2016 - 07.07.2016

Wyniki postępowania na "Opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej w postaci projektów budowlanych i projektów wykonawczych, przedmiotów robót, kosztorysów inwestorskich oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji"


Pliki do pobrania