Ogłoszenie o przetargu pisemnym - Etap II - 14.06.2016

OPRACOWANIE WIELOBRANŻOWEJ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ DOTYCZĄCEJ ROZBUDOWY ISTNIEJĄCEJ HALI NAPRAW W CIĄGU TECHNOLOGICZNYM, Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO, W MIEJSCU PROJEKTOWANEJ HALI, UKŁADU TOROWEGO ORAZ ROZBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-SOCJALNEGO W LIBISZOWIE, OBRĘB 0006 LIBISZÓW, NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI 2647/3.


Pliki do pobrania