Ogłoszenie o przetargu pisemnym - 25.04.2016

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU PISEMNEGO na :

BUDOWĘ MALARNI, ROZBUDOWĘ ISTNIEJĄCEJ HALI NAPRAW

ORAZ BUDOWĘ ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WÓD DESZCZOWYCH

W LIBISZOWIE NR 104 GM. OPOCZNO

DZ. NR EWID. 2647/3 OBR. LIBISZÓW


Pliki do pobrania