Oferta na zatrudnienie pracowników w Oddziale Piotrków Tryb. - 04.12.2018

Zakład Usług Taborowych REMTRAK Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty zatrudnienia pracowników obcokrajowych

na stanowisku ślusarza, spawacza i elektromontera.

Przedstawiona w ofercie stawka godzinowa winna zawierać składki ZUS, oraz podatek od wynagrodzeń, oraz czy Spółka jest podatnikiem VAT.

Do obowiązku Wynajmującego/Agencji należy :

  • załatwienie formalności związanych z pozwoleniem na pracę, wizę i gwarancję zatrudnienia
  • przeprowadzenie badań okresowych osoby na danym stanowisku
  • szkolenie wstępne BHP
  • wyposażenie pracownika w odzież roboczą
  • zakwaterowanie.

Rozliczenie będzie następowało po zakończeniu przepracowanego miesiąca według ewidencji czasu pracy.

Czas pracy w danym miesiącu będzie wynosił średnio 168 godzin z możliwością zwiększenia.

Umowa będzie obowiązywała od 01.01.2019 do 31.12.2019 na min. 10 pracowników.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zatrudnienie pracowników w oddziale Piotrków Tryb.” do dnia 14.12.2018 do godz. 12.00  na adres:

Zakład Usług Taborowych REMTRAK Sp. z o.o. Oddział Idzikowice, Libiszów 104, 26-300 Opoczno
w sekretariacie Oddziału. 

Informacji udziela p. Mirosław Tomczyk, tel. 660-772-280.


Pliki do pobrania

Brak plików