Wspólnicy i partnerzy

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.636.000,- zł i dzieli się na 17636 równych i niepodzielnych udziałów po 1.000,- zł każdy.

 

Aktualnie udziały w kapitale zakładowym posiadają:

  • "PKP Intercity" S.A. z siedzibą w Warszawie  - 17636 udziałów, o łącznej wartości 17.636.000,- zł, tj. 100 % kapitału zakładowego.