Władze Spółki

W skład Zarządu Spółki wchodzą:

  • Zbigniew Ciemny - Prezes Zarządu

 
Prokura:

  • Ewa Chojnowska - Prokurent, Dyrektor Finansowy
  • Jerzy Zelwowiec - Prokurent

 
Skład Rady Nadzorczej:

  • Zbigniew Wojtas - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Krzysztof Duszak - Członek Rady Nadzorczej
  • Mateusz Kowalski - Członek Rady Nadzorczej

 

Zgodnie z zapisami Umowy Spółki, do reprezentacji PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o. (do dnia 28 kwietnia 2019 r. jako Zakład Usług Taborowych "REMTRAK" Sp. z o.o.) wymagane jest współdziałanie Prezesa Zarządu z Członkiem Zarządu lub dwóch Członków Zarządu, albo Prezesa Zarządu łącznie z Prokurentem.