Aktualności

12.12.2017 - Zakończenie II etapu rozbudowy zaplecza technicznego w Oddziale Spółki w Idzikowicach

12 grudnia 2017 roku, w Idzikowicach odbyło się uroczyste oddanie hali produkcyjnej wraz z warsztatami specjalistycznymi Zakładu Usług Taborowych REMTRAK. Nowe obiekty są efektem zakończenia drugiego etapu modernizacji zaplecza technicznego w Oddziale Spółki w Idzikowicach. W wydarzeniu wzięli udział m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Bittel, przedstawiciele władz lokalnych, członkowie Zarządu PKP Intercity i Spółki w...

14.06.2016 - Podisanie aktu erekcyjnego i wmurowanie kamienia węgielnego w Libiszowie

13 czerwca 2016 roku, w Libiszowie w obecności prezesów Grupy PKP S. A. oraz ZUT REMTRAK sp. z o.o. , został podpisany akt erekcyjny i wmurowany kamień węgielny pod modernizację zaplecza technicznego Zakładu Usług Taborowych REMTRAK sp. z o.o. Swoje podpisy na akcje erekcyjnym złożyli m. in. : Mirosław Pawłowski - prezes PKP S.A., Marek Chraniuk - prezes PKP Intercity S.A., Zbigniew Ciemny - prezes ZUT REMTRAK sp. z o.o. , przedstawiciele władz państwowych i samorządowych...